Załacznik Nr 2

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego na zakup: a) Laser, b) Chłodziarka, c) Urządzenie do likwidacji nierówności,  d) Skaner.

 

 

 

Potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego

 

Potwierdzam wpływ w dniu ……………………………….. o godzinie ………………………. zapytania ofertowego przesłanego przez firmę:

Klinika Bellamed Gabriel Ruciński

ul. Studzienna 33-34A

82-300 Elbląg

 

 

 

………………………………………………………….

Pieczątka i podpis Oferenta